POŽIARNE A BEZPEČNOSTNÉ INŽINIERTSVO

Antikvariát - výkup a predaj publikácií

V tejto sekcií zabezpečujeme výkup starších odborných publikácií požiarneho a bezpečnostného inžinierstva, požiarnej ochrany, požiarnej bezpečnosti stavieb a technológií, bezpečnosti chemických a technologických procesov a pod.

z edícií :

 • Knižnica požiarnej ochrany,
 • Zabraňujeme škodám, edice České státní pojišťovny,
 • a podobné edície z rokov minulých.

 

Máme záujem o odkúpenie týchto publikácií :

 • Požiarna ochrana budov, Kucbel J., rok 1993
 • Požárně a bezpečnostně technické charakteristické hodnoty nebezpečných látek - díl 1 a 2, Svaz PO ČSSR, rok 1990
 • Zabraňujeme škodám, Svazek 11, Navrhování požární bezpečnosti staveb ---- díl I, Reichel V., rok 1978, ČSP
 • Zabraňujeme škodám, Svazek 12, Navrhování požární bezpečnosti staveb ---- díl II, Reichel V., rok 1979, ČSP
 • Zabraňujeme škodám, Svazek 13, Navrhování požární bezpečnosti staveb ---- díl III, Reichel V., rok 1980, ČSP
 • Zabraňujeme škodám, Svazek 26, Navrhování požární bezpečnosti výrobních objektu - část III., Reichel V., rok 1988, ČSP
 • Zabraňujeme škodám, Svazek 27, Navrhování požární bezpečnosti výrobních objektu - část IV., Reichel V., rok 1989, ČSP
 • a ďalšie.

 

"Ponúknite nám ich ak ich nepotrebujete! Bola by veľká škoda, aby tieto odborné publikácie skončili v zbere papiera !"

        Ponuky na odpredaj odborných publikácií prosím zasielajte na e-mail : obchod@pbsprojekt.sk

V prípade nášho záujmu o ponúknuté publikácie Vás budeme spätne kontaktovať a dohodneme podmienky. Odkúpiť je možné len pôvodné publikácie v zachovalom stave.

Kontakt

PBS projekt, s.r.o. Žilina

obchod@pbsprojekt.sk

M.R. Štefánika 28
010 01 Žilina
Slovenská republika

tel./fax : +421 41 5652977

www.pbsprojekt.sk

Upozornenie : Distribúcia publikácií e-shopu je zabezpečovaná výhradne zásielkovým spôsobom na dobierku, príp. poštovou zásielkou po úhrade zálohovej faktúry. Osobný odber tovaru a úhrada v hotovosti nie sú možné !

Vyhľadávanie

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou E-shop